Fiskevand

Konge Åen.

 
Den sydligste af de åer jeg dækker som fiskeguide.
Konge åen har alle de forskellige slags fisk som tiltrækker en fluefisker. Der kan således fiskes bækørred, stalling, havørred og laks. Åen har også en bestand af store gedder såvel som diverse fredsfisk

 I foråret kan du fiske efter grønlændere og laksen kommer først i april. I det øvre å-løb kan du fiske efter ørred og stalling. Der er tanglopper, døgnfluenymfer, slørvingenymfer og vårfluelarver (såvel husbyggende som fritlevende) i åen. I april klækker slørvingerne og sidst på måneden begynder døgnfluerne at klække. Large dark Olive (Baetis Rhodani) varsler årets første tørfluefiskeri, snart efter følger majfluerne (Ephemera Danica), sidste weekend i maj eller først i juni. De kan findes overalt i vandsystemet, både oppe omkring Foldingbro, men også på de yderste stræk af åen. Samtidig klækker Yellow may (Heptagenia Sulphurea) og dens fætter (Heptagenia Fuscogresia) begge imiteres med fordel ved brug af store faldskærmsfluer (str. 12) i henholdsvis gul og brun. I den modsatte ende af skalaen finder vi Caenis Rivolorum, en bette gnalling der imiteres bedst med en spent spinner str. 22 eller gerne endnu mindre. Rundt Sct. Hans klækker Blue Winged Olive (BWO eller Ephemerella Ignita) og der er efterhånden et så rigt insektliv at tørfluefiskeren slet ikke har timer nok i døgnet. Jeg er sprunget let og elegant over vårfluerne, de er så mangfoldige både i mængder og arter at det bedste råd jeg kan give, er at du bør medbringe imitationer af sådanne i alle størrelser fra #20 og op til #10. Både den lyse Elk hair caddis og den mørkebrune Rackelhane fanger fisk. Prøv dig frem og bliv ikke alt for forskrækket hvis en stor havørred har glemt at den ikke tager føde til sig, men inhalerer din lille kreation og giver dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

Vestjylland er billeland og derfor bør du medbringe såvel sorte biller som mariehøns. På lune tørre dage med vestenvind, som vi har så mange af, sker det ofte at de blæser ud på vandet, noget som storørreden  og stallingen har svært ved at ignorere. Så snyd ikke dig selv, men husk billerne. Efterhånden som sommeren bliver gammel, kommer der andre insekter til. Terrestrials eller landlevende insekter, kalder vi dem. Græshopper og stankelben også dem bør du have et par eksemplarer af.

Efterhånden som dagene bliver kortere, kommer efterårsgenerationen af forårsbebuderne, nemlig Large Dark olive, denne gang dog lidt mindre, da de kun har haft sommeren til at vokse i. Ringen er ved at være sluttet og tørfluefiskeren kan gå i dvale eller tage på eventyr ved fluestikket eller nogen af de mange gode bøger der findes om emnet.

 

 

© Poul slot 2004

© Poul slot 2004

© Poul slot 2004

Sneum å

 
Sydvestjysk sportsfiskerforening har fiskeretten fra den gamle hovedvej A1 ved Endrup og til åens udløb i vadehavet.

Åen løber smukt forbi Godset i Endrup, gennem engen med kun lidt landbrug, videre ned til  motorvejsbroen ved afkørsel 72, ned til Størsbøl og videre mod Ålbæk hvor man er ved at lægge åen tilbage i dens gamle snoninger og således gøre op med fortidens synder, hvor åen blot var en afvandingskanal og derfor blev voldsomt amputeret. Vest for Ålbæk løber åen bred og langsom i en meget kedelig kanal. Stadig kan man se resterne af de gamle å-slyngninger og blot er at håbe at de igen kommer til at føre det vand som de rettelig burde.

På den anden side af motortrafikvejen mod Ribe har åen vokset sig så stor og bred at den er blevet et fint medevand. Strømmen bevæger sig til tider baglæns eller åen står stille.

De øvre løb byder på et fint fiskeri efter havørred og laks, også bækørreder og stallinger er til stede. Desværre også regnbueørreder, der "undslipper" i stor stil fra dambruget i Endrup. Heldigvis er det dambrug snart en saga blot da Bramming kommune heldigvis har opkøbt det med nedlæggelse for øje. En skamplet er væk og vandrefisken får bedre vilkår. Som fluefisker bør du besøge åen fra hovedvejen mod Ribe og opstrøms. De ydre stræk indbyder til fiskeri med to-håndsstang mens de øvre fint dækkes med en let en-håndsstang. Ligeledes her, er der et varieret insektliv, men majfluen har jeg endnu ikke mødt og tror heller ikke at den lever i dette vandsystem.

 

 

© Poul slot 2004

© Poul slot 2004

Godset ved Endrup

 

Sneum Å ved hovedvej A1

Holsted Å
 
Holsted Å har sit udspring øst for Brørup, men først fra Gørding kan man fiske i åen med kort fra Sydvestjysk sportsfiskerforening. Fiskeriet i den øverste del foregår mest efter udsatte bækørreder af avl fra indfangede havørreder. Men der er også enorm mange geder. Tidligere var åen et fantastisk sted at fiske efter havørreder og laks, men takket være den ulovlige opstemning opført af Bramming fiskeri er det nu nærmest umuligt at møde en blank fisk på dette dejlige stykke fiskevand.

Rundt om Kaj Lykke golfbanen og ud til udløbet i Sneum å kan man med lidt held fange både havørred og laks såvel som bækørreder og tonsvis af regnbueørreder der på forunderlig vis forsvinder fra Bramming fiskeri om vinteren, og det på trods af at der sjældent er så høj vandstand at dammene render over, men det har sikkert noget at gøre med foderkvoter og det urentable i at køre alle disse småfisk på slagteriet. Vær dog opmærksom på at regnbueørrederne er faunafremmede og at de ikke må genudsættes i levende tilstand uanset størrelsen.

Når du fisker ned over golfbanen skal du være meget opmærksom på golfspillerne, to steder spiller de hen over åen og de har meget svært ved at se lystfiskerne, der ofte går klædt i grønt tøj og derfor er svære at se mod træerne.

Men tag dig tid til at sludre med dem, de plejer at være flinke og viser ofte interesse for om fiskeriet er givtigt.

Fisk hurtigt over de steder hvor spillet foregår, så undgår du både bolde i hovedet og problemer med de enkelte spillere der har en fuldstændig fejlagtig opfattelse af at de ejer åen hvor deres bolde skal passere.

Åletatteriet er ligeledes meget hyggeligt og er en glimrende undskyldning for at bruge en nat under stjernerne. Du kan være heldig at møde ligesindede, faktisk er der en del tattere ved åen i nattetimerne foruden de natteluskere der render rundt og bader store muddlerfluer i håbet om at score en af åens store havørreder.
 

 

Røde bro i Holsted Å.

 

 

 

 

Holsted Å ved golfbanen en kold og højvandet forårsdag.

 

Betonbroen i Holsted Å.
Holme Å
 
Holme å er en af tilløbsåerne til Varde å.

Denne fine lille å er primært en nymfe og tørflue å. Man kan således finde en række forskellige døgnfluer, vårfluer, slørvinger, tanglopper og en række andre bundlevende dyr.

I forbindelse med renoveringen af åen bliver den igen havørred og lakse førende. Snæblen kommer tilbage. Der er et fint stalling og ørredfiskeri.

Tillige er der gode overnatningsmuligheder i området
 

Holme Å stalling på 40 cm.

 

Grindsted Å
 
Endnu en å i Varde systemet. Denne å er kendetegnet med rent klart vand med en god hastighed. Som de øvrige åer i området holder denne å en god bestand af stallinger. Den lokale forening har åbnet for et begrænset fiskeri efter flere års fredning, og det er nu muligt at fange fine blåmænd, som de store stallinger kaldes. Ligeledes holder åen nogen fine bækørreder.

Der er et rigt og varieret insektliv.
 

 
Varde Å
 
Den nordligste og eneste ikke sluseregulerede å i vadehavet.

Åen løber i sit nuværende løb fra Karlsgårdeværket, gennem Varde by og ud i nordenden af Ho bugt ved Myrtuen.

Åen der indeholder alle typer fisk som lystfiskeren kan drømme om. De største laks, op til 12-15 kg, fine havørreder, den fredede snæbel, bækørreder og stallinger. Der er ligeledes mulighed for at fiske gedder i åen såvel som diverse typer fredsfisk.

Åen har en stor mangfoldighed af insekter, men hovedløbet indbyder ikke til det lette tørfluefiskeri. Dette bør i stedet gøres i alle tilløbsåerne.

Fluefiskeriet foregår typisk med to-håndsstænger og hurtigsynkende liner. Vægtbelastede rørfluer, rejefluer og de klassiske jyske havørredfluer er gode bud på fiskefangere til denne dybe langsomtflydende å. I sommerperioden, hvor vandet er lavt og klart benyttes ganske små fluer, helt ned til str. 16.

 

 
 
 

Varde Å mellem automaten og laksesvinget

 

Nye beboere

 

En faskin ved hvide banke
 

Udsigt fra mastesvinget

 

Mynte i juni

 

Laksesvinget

 

Laksesvinget i juni

 

Der er kønt i automaten

 

Mere Å

 

Skovbund ved brune banke

 

 
 

 

 

Udsigt fra laksesvinget op mod hvide banke.

 

Laksesvinget.

 

Udsigt fra P-pladsen ved Brune banke over Varde Å-dal.

 

Det øverste af de nye sving.

 

Stykket ved "raste-pladsen"

 

Åen op mod omfartsvej-broen.

 

Øverst på de nye sving.

 

 
 

Gartnersvinget

 

Stykket nedenfor gartnersvinget.

 

 
 

På vej mod Varde sommerland

 

Stryget i de nye sving.

 

Et par af åens beboere

 

 

Karlsgårde sø
 
Karlsgårde sø er kunstigt skabt tilbage i 1920 med det formål at lave electricitet af vandkraft. Projektet medførte at man gravede kanaler fra de forskellige åer i området og samlede vandet i Karlsgårde sø, hvor der for enden ligger Karlsgårde værket med tre turbiner, der tilsammen laver så lidt strøm at det langt overgås af een vindmølle på Horns rev. Søen er kendt for en god bestand af store gedder der kan fiskes fra flydering, men også kæmpebrasner, og store karper lever der. Sydvestjysk sportsfiskerforening der har fiskeretten på søen, har som et nyt initiativ, indført et specielt karpekort der giver ret til fiskeri med to stænger. Kortet gælder kun til catch&release fiskeri.
 
 
 
Skjern Å
 
Den nordligste og største å jeg dækker som fiskeguide. Skjern åen er efter renoveringen blevet et dejligt slynget vandløb, der holder en fin bestand af laks og havørred. Fiskeriet foregår primært med to-håndsstænger og langsomt-synkende liner. De gængse jyske havørredfluer, hedefluerne, buskede rørfluer og rejefluer er gode bud på fluer til dette vandsystem. Der er som de andre steder også her en rigt insektliv, men tørflue og nymfefiskeri, bør nok bedrives i Vorgod å frem for i hovedløbet.

Man kan stadig møde fiskere der fisker med de gamle Kamohjul og med devonspinnere, men flere og flere bruger fluestangen. Laksen er svær at fange, men bare det at være ved denne å er i sig selv en oplevelse, strømmen holder en god fart, og man kan virkelig få et godt drev i fluen.

 

Opstrøms Gjalbæk bro.

Gjalbæk bro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstrøms Borris Krog

Stryget nedstrøms Borris Krog bro.

Det øverste af de "nye" sving nedenfor Gjalbæk bro.

Broen der er bygget til handicappede fiskere.