Opslagstavlen 

Opslagstavlen i marts 2006


 

Februar måneds opslagstavle indeholder:

  • Skov&Natur styrelsen overtager Ribe VesterÅ
 

Fredag d. 17. marts. Ribe Vester Å tilbage til fællesskabet.

Garnfisker og Kongebrevsholder Gert Mikkelsen, Ribe forhandler i øjeblikket med Skov&Natur styrelsen om at overdrage det Kongebrev der har været i familiens eje siden 1751. Dette initiativ sammenholdt med de forbedringer der laves for vandrefisken i Ribe by ved passage af vandmøllerne og nedbrydning af stem og forhindringer højere oppe i systemet skulle gerne give optimale forhold for både snæbel, havørred og laks. At garnene forsvinder fra den å er historisk, nu må vi så arbejde hen mod at få indført en 100 meter garn fri zone både i Vadehavet og på Fanø. Lad os håbe at alle projekterne lykkes, naturen fortjener det.