Opslagstavlen

 
 

Opslagstavlen i maj 2008Fredag d. 30. maj. En træls oplevelse.

Per Steen har genoptaget sit fiskeri efter en lang række år og da han i forbindelse med sit arbejde, er udstationeret i Esbjerg, falder det jo naturligt at prøve kræfter med Varde ås kæmper. Per har derfor fisket i efterhånden nogle dage i denne sæson. Har oven i købet været heldig at have kontakt med flere fine fisk.

I tirsdags var han endnu engang ved åen og efter en halv dags fiskeri kommer drømmehugget, i alt fald indtil han opdager at det er en kæmpegedde han har fanget. Nå uanset får han fisken på land og beslutter sig for at aflive den, for hjembringning til fiskefrikadeller. Fisken der er godt en meter, bliver fotograferet med mobilkameraet, den bliver renset og Per vil gå op til bilen for at hente sit rigtige kamera for på den måde at forevige den største fisk han nogen sinde har fanget.

Han er ikke kommet mange meter fra åen, før han hører et kæmpeplask. Per returnerer og konstaterer at hans fisk er væk. Åens øvrige fiskere har også hørt plasket og kommer ilende til. Ingen har set Pers fisk og kun en enkelt dagkortfisker der både har travlt med at bedyre sin uskyld og samtidig har meget travlt med at komme væk fra åen, har tilsyneladende smidt fisken i vandet. Hvorfor vides ikke, da ingen selvfølgelig vil rykke ud med en forklaring. En besynderlig adfærd jeg aldrig har hørt mage til i de snart 15 år som jeg har været medlem af foreningen.

Heldigvis hører denne mærkværdige historie til undtagelserne, men et er sikkert. Det er fuldstændig uhørt at blande sig i andres fuldt lovlige fisk og vedkommende har i denne forbindelse overskredet sine kompetencer langt ud over hvad der er i orden.

Hvordan kan man så undgå at en sådan historie gentager sig? Jeg ved det ikke, men et er sikkert, jo større popularitet og dermed fisketryk der er ved åen, jo flere kedelige episoder vil der opstå.

Lørdag d. 24. maj. Kongeåen klar og lav.

Endnu engang har jeg været på aftenfiskeri i Kongeåen. På trods af den meget lave vandstand, står åen næsten smukkere end nogen sinde, alene på grund af alle de blomstrende vandranunkler. På mejeristykket var der masser af ringende fisk, men ikke nogen der var interessante når man fisker med to-håndsstang. Havørrederne er begyndt at arrivere, de står rundt om på de vante pladser, de springer og viser sig frem, men er lige så interesserede i vores fluer som en fisk er i en vandcykel.

Vejrudsigten taler om ingen regn det næste lange stykke tid, så måske det kunne være interessant at støve tørfluestangen af og så tage på besøg i nogle af de mindre vandløb. Måske genopdage glæden ved de smukt prikkede bækørreder eller de blå stallinger, eller hvad med en tur i flyderingen efter gedder på Karlsgårde sø. Muligheder er der nok af, men selvfølgelig er man ramt at laksefeber er der kun et at gøre.

I Varde Å hvor jeg var for et par dage siden, er der stadig rigeligt med vand, fiskene viser sig rundt om, men de er ved at være gamle...

Endelig er der kommet en slutning på sagen med den fisker der hjemtog to laks. Vedkommende har fået karantæne for resten af sæsonen. En billig straf når man tænker på at det var en bevidst handling, hvor vedkommende før han slår fisken ihjel, udtrykkeligt får at vide at det er forbudt at aflive fisk når man har brugt sin kvote.

Som det er blevet mig oplyst forsvarer fangeren sig med at det var hans livs fisk. Nuvel, kan man ikke styre sig, må man lade være med at fiske. Det er en rigtig træls sag og min personlige holdning er at vedkommende burde udelukkes fra laksefiskeri i SydvestJylland for resten af sit liv. Alene af den grund at hans dybt umoralske holdning kan forårsage problemer for alle de der konsekvent overholder det af Fiskeridirektoratets udsendte regelsæt og genudsætter de fisk som de skal efter reglerne.

Sagen er rigtig speget og jeg håber at bestyrelsen/generalforsamlingen udarbejder et regelsæt med sanktioner så strenge at ingen i fremtiden skulle få lyst til at bøje det regelsæt, der allerede er så klart og utvetydigt, at der ingenting burde være at komme efter.

Skulle du når du har læst dette, have en kommentar eller et relevant indlæg, ligger jeg gerne plads til. Husk bare at indlægget skal være sobert og med dit navn under, altså ikke en smædekampagne mod personen, men dine tanker om hvad/hvordan tingene kunne gøres bedre så vi undgår disse ualmindelig kedelige sager i fremtiden. Vi skylder de mennesker i Varde Sportsfiskerforening, der yder så meget og bruger så lang tid på at gøre fiskeriet bedre, at overholde de regelsæt der nu en gang er, således at vi alle også i fremtiden kan glæde os over at kunne gå langs åen og svinge fluestangen og nyde det skønne stykke natur som Varde Å byder på.

Tirsdag d. 20. maj.

Det er ved at være længe siden jeg har kunnet fortælle om hvad der sker i området. Nu har jeg været lidt rundt. Var således i Kongeåen den anden aften. Meget lav vandstand og klart vand. Grøden er vokset så meget, at det er blevet flydeline-tid. På en synke 1-2 fanger man bunden i hvert kast. Vandranunklerne blomstrer og majfluerne klækker.

Havørrederne er så småt på vej op i åen, men som sædvanlig skal der slides for dem, især her i starten.

I går var jeg en tur i Grindsted Å. Klart let farvet vand med den sædvanlige gode strøm. Ringende fisk rundt omkring, men kun i mindre mængder, mest forårsaget af den kraftige blæst der var i går. Fangede dog en enkelt stalling på ca. 35 cm, der bed på en brun tangloppe.

Her til middag er vinden svag og himlen er overskyet. Syntes åen kalder, må se hvad dagen bringer.