Opslagstavlen 
 

Opslagstavlen i december 2005


 

December måneds opslagstavle indeholder:

 • Julehilsen til sidens læsere
 • Laksekvoten for Varde Å 2006 er fastlagt
 • Skanderborg fluebindertræf

Onsdag d. 28. december. VSF nyt er på gaden.

Redaktør Poul Vadsholt har netop sendt det nye VSF blad på gaden. Formanden indleder meget fint bladet med at fortælle om den rette holdning til gamle fiskere såvel som nye gæster på vandet. Jørgen skriver "Vi har ry for at være en forening hvor man taler med hinanden og udveksler erfaringer på godt og ondt. Vi er en forening der er sund og veldrevet, der ikke tolererer hemmelighedskræmmeri og ejerfornemmelser omkring et bestemt stykke fiskevand, der kan udmønte sig i dårlig stemning ude ved fiskevandene. Varde Sportsfiskerforening byder alle velkommen til den nye fiskesæson og opfordrer alle til at udvise fleksibilitet og konduite overfor hinanden og dermed få den gode oplevelse som man kommer efter."

Se det er jo vise ord, heldigvis er skærmydslerne få og små, medlemmerne i Varde viser på forbilledlig vis hvordan man skal tage imod nye gæster, og det er altid en fornøjelse at have gæster med derop, for man bliver altid taget pænt imod. En adfærd mange andre foreninger kunne lære meget af.

Videre i bladet fortæller bestyrelsen at Varde-Å-sammenslutningen anbefaler følgende:

 • Fiskeri med sæsonstart 1. april.
 • En kvote på 130 laks til Varde Å sammenslutningen, med aftalt fangststop ved 125 laks.
 • Max en laks pr fisker pr. sæson.

Endelig besked følger senere.

Videre er der indkaldelse til general forsamling, en masse gode folk er på valg, alle modtager genvalg. Da disse mennesker gennem deres aktiv tid i bestyrelse og udvalg har udført en flot stykke arbejde, er der jo ingen grund til ikke at stemme på dem.

Poul fortsætter med en lang artikel om elfiskeriet tidligere på året, men det har jeg skrevet om før, hvorfor det kan findes andet steds.

Foreningen satser på sikkerhed, man har derfor besluttet at tegne en ansvarsforsikring for de medlemmer der bidrager med frivilligt og ulønnet arbejde for foreningen. Ydermere har man investeret i redningsveste til el-fiske holdet.

Videre følger en foreløbig opgørelse over genudsatte og hjembragte fisk fra årets sæson. (baseret på 80 % optælling) Der er fanget 341 havørreder med en snitvægt på 2,26 kg. Der er genudsat 231 laks og 147 havørreder. De endelige tal præsenteres på generalforsamlingen d. 23. februar.

Kontingenterne for 2006 er fastsat og bliver som følger:

 • Seniorer 850 kr.
 •  Pensionister 650 Kr.
 • Juniorer 300 Kr.
 • Dagkort 130 Kr.
 • Ugekort (7 dage) 500 Kr.
 • Endelig er der indskuddet for nye medlemmer, det er som sædvanlig 100 kr.

Videre har Finn Sivebæk DFU og Nicolaj Thomassen, hedeselskabet en lang artikel om laksehandlingsplanen.

Bladet afsluttes med en række beskeder til medlemmerne samt informationer om den nye plakat der er under udarbejdelse. En plakat der bruger Karup plakaten som forbillede, og som skal vise alle stednavnene der er opstået ved åen tillige med billeder af de gængse Varde fluer samt andre former for grej der bruges ved vandet.

 

DFU opfordrer meget kraftigt alle foreninger til at støtte op om forbundets kampagne mod ulovlige net, da kampagnen sammen med flere andre elementer skal bruges til at gøre de ansvarlige politikere opmærksom på at få styrket indsatsen mod ulovlighederne, der desværre foregår i alt for stort tal.

Ribe amt er blevet godt og grundig træt af arbejdet med miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser til dambrug. Amtets udvalg for miljø og teknik har derfor opfordret miljø ministeren til at beslutte at dambrugssektorens forhold skal være en statsopgave.

Miljø styrelsen har truffet afgørelse om at stadfæste Ribe amts beslutning om at nægte landmændenes tilladelse til indvinding af å-vand til markvanding fra Kongeåen. Tilladelsen er altså inddraget med henvisning til Kongeåens status som habitatbeskyttet samt det forhold at vandindvinding fra åen nu er oppe på 18 % af medianminimumsvandføringen. Landmændenes organisation har påklaget amtets afgørelse til miljø styrelsen, men heldigvis vandt naturen for en gangs skyld, og heldigvis for det.


Sidens læsere ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
 


 

 Skanderborg Fluebindertræf 2006

Fluebindertræffet i Skanderborg er nu en realitet, og bliver afholdt i weekenden 10-12 marts. Der er kun 24 pladser og først til mølle princippet gælder, dog har de personer der tilkendegav tilmelding i år, fortrinsret. Send mig en mail såfremt at du ønsker program tilsendt. tommy@danishflydesign.dk


Torsdag d. 15. december. Laksekvoten for Varde Å 2006 sæsonen er fastlagt.

Kvoten for sæsonen 2006 i Varde Å er fastlagt. Der bliver som i år, en kvote på 130 laks. Hver fisker må hjemtage 1 stk. laks indtil kvoten er nået.

Sæsonen strækker sig fra premieren d. 1. april og frem til og med 31. oktober. (Så om 106 dage må vi igen)

 
Fluebinderkurset i Varde på tirsdag d.20. bliver en hårvinget amerikansk lakseflue, nemlig en Rusty RAT.