Opslagstavlen

 
 

Opslagstavlen i januar 2007


 

Januar måneds opslagstavle indeholder:

  • Danmarks Sportsfiskerforbund klager til Skov&natur-styrelsen
  • Fluebinding i Varde
  • Der er stadig ledige pladser til fluebindertræffet i Skanderborg
  • Vand, vand & vand
  • Fiskehjælp på fisketips

Søndag d. 21. januar. Vi drukner i regn.

I dag har jeg været ude og kigge lidt på vandløbene omkring Bramming. Resultaterne kan ses herunder. Først ude fra Ålbæk, så fra Størsbøl, fra Holsted å ved den røde bro, og til sidst et billede fra Ilsted bæk, et normalt meget lille og undseeligt vandløb.

De øverste billeder her er fra broen over Sneum å ved Ålbæk

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

Oven over er fra Ålbæk by ud mod broen

Her skoven ved Størsbøl opstrøms mod motorvejen

   

   

Størsbøl broen ved Sneum å

Svinget nedstrøms Røde bro i Holsted Å

   

 

Opstrøms Røde bro

 

Ilsted bæk

   
På www.fisketips er man nu nået så vidt med de tidligere nævnte planer, at man er begyndt at udpege hjælpere/instruktører rundt om i landet. Se selv mere.

 

Lørdag d. 13. januar. Hjælp til nybegyndere udi fluefiskeri.

På fisketips.dk har der de sidste dage kørt et tema der oprindelig udsprang af en ung fyr der søgte hjælp til at komme i gang med fluefiskeriet. Efterfølgende meldte en person sig, der ville sælge et sæt grej til den unge fyr. Tråden udviklede sig dog til det fuldstændig groteske, og beskyldningerne om plat og svindel begyndte, meget berettiget, at fyge gennem luften. Der blev så taget initiativ til en indsamling blandt fisketips brugere for at ekvipere den unge fyr med fluegrej således at han ikke skulle franarres sine surt sammensparede lommepenge. Den unge fyr blev bedt om at identificere sig selv , samt hans forældre blev anmodet om at komme på banen således at de, og alle vi andre kunne sikre sig at alt gik rigtigt til og at der ingen skjult dagsorden var.

Der var en overstrømmende interesse fra fisketips brugere og en stor imødekommenhed, masser af folk ville låne/forære grej væk, som de blot havde stående i skabet og som var for godt til at smide væk. Der skulle ikke tjenes penge på projektet, ren idealisme.

Imidlertid begyndte flere og flere at stille spørgsmål ved den måde sagen udviklede sig på, nogen har tilsyneladende ikke rent mel i posen. Alligevel opstod en ny plan, nu i retning af at donorerne fortsat gerne ville skille sig af med det gamle grej, men på en sådan måde at det blev tilgængeligt for alle der gerne vil i gang som fluefiskere.

Videre er det foreslået om man kan gå i dialog med fiskeforeninger rundt omkring i landet, om de vil opbevare grejet og at det så kan lånes/reserveres på specielle tidspunkter. Med andre ord "Grej banker"

Jeg forestiller mig at man ved at betale et depositum, kan få stillet grej til rådighed. Ødelægger man, må man betale og ellers får man sine penge igen. Måske man også skulle lave en hjemmeside om emnet, der så kunne finansieres af mindre tilskud fra lånerne samt evt. reklamer. Forestiller mig videre at sponsorerne til dette projekt skal nævnes på en side for på denne måde at takke for alle bidrag.

Muligvis der kan etableres en form for samarbejde med udvalgte fiskeforretninger, uden helt at vide hvad det skal bestå i. Tror det vil gavne alle parter da man kan afprøve gratis hvad hobbyen går ud på og så efterfølgende kan købe kvalitetsgrej fra starten når man skal til at investere.

Sagen er så vidt søndag at tidligere nævnte uroligheder er faldet på plads.

Og pt. debatteres om man via frivillige kræfter skal udvikle ideen om  om en grejbank, og ikke mindst hvordan. Spændende bliver det i alt fald og udviklingen kan følges på fisketips.dk.

Onsdag d. 3. Januar. Godt nytår til sidens mange læsere.

Så rundede vi endnu et hjørne. I skrivende stund er der 87 dage til den nye sæson her i Sydvestjylland. Lyset er på vej tilbage, træerne har sågar knopper, lad os dog håbe på lidt frost inden premieren.

Året blev ikke gammelt før Forbundet markerede sig. Glædeligt at de skruer bissen lidt på. TV-Syd skriver i dag på deres hjemmeside, at Forbundet har indklaget tre dambrug i dette område, for fortsat at spærre opgangen for snæblen. Det har medført at Skov&natur styrelsen  har modtaget en klage gående på at forbundet kræver spærringerne i vandløbene fjernet samt at dambrugene skal stoppe deres ulovlige vandindtag fra vandløbene.


Fluebindingskurset i Varde er godt i gang. Vi er nået til klassiske jyske havørredfluer, et tema der kører igennem det meste af januar måned.

Der afholdes fluebindertræf i Skanderborg 16.-18. marts 2007 se mere her