Boganmeldelser

Kategori:  
Fluebinding
Forfatter:  
Lennart Bergqvist

Titel:

 
Flugbinding på mitt sätt
ISBN nummer:
91-7970-747-5
Forlag:
Arvika Grafiska AB
Udgivelsesår:
Ukendt, sidst i 1980'erne

Antal sider:

 
224
Sprog:
Svensk
Resume:
Bogens første kapitel handler om det nødvendige (og det der er rart at have) værktøj, efterfulgt af en gennemgang af de fjer,- hår og dubbingmaterialer der bruges til fluerne i bogen. Herefter følger et afsnit om farvning, brug af whipfinish og vingebrændere. 50 siden ind i bogen er vist en billedserie af de forskellige typer døgnfluenymfer vi imiterer. Så følger en række billeder (step-by-step) hvordan man binder vægtbelastede nymfer, meget flot og lærerigt. Kapitlet afsluttes med en hel række nymfemønstre, der refererer til døgnfluenymfer der lever i Sverige, men også mange danske er nævnt. (Fordi det er de samme dyr)

Næste afsnit viser Flymfer (flydende nymfer) altså det stadie hvor nymfen er på vej til at klækkes til en dun, igen følger en oversigt over forskellige flydende nymfefluemønstre.

Næste kapitel viser tørfluer, igen er det døgnfluer der fokuseres på. Alm. hacklede tørfluer, faldskærmsfluer, spent spinnere, fluer med extendet body og no-hackel fluer.

Herefter følger et kapitel om vårfluelarver, både fritlevende og husbyggende, dette glider naturligt over i de vingede insekter. Klassikere som Rackelhanen, Streaking caddis og Europa nr. 12 er medtaget. Næste kapitel handler om slørvingenymfer (stoneflies). Herefter en omtale af forskellige myggefluer. (Midgeflies)

Kapitlet herefter handler om et par af de insekter der lever i søer, guldsmedelarver og corixa. Et kapitel der er særligt interessant for P&T-fluefiskere.

Bergqvist bringer os videre til gruppen af landlevende insekter, de såkaldte terrestrials. Her fokuserer han på hvepse, myrer, og småkryb i form af jassids.

Fluer med kroppe af påfugleherl, har fået sit eget kapitel. Red tag, cock-y-bonddu, Black & peacock spider og Bradshaws fancy er vist i step-by-step illustrationer.

Bogen slutter med en gennemgang af forskellige P&T-fluer, Montananymfen og Wolly Bugger. Til allersidst et par streamere, muddler Minnow og en Thunder creek streamer.

Vurdering:
Her gives ikke karakterer, men i givet fald, skulle denne bog have et 13-tal med pil op. En af de bedste bøger der er udgivet i nyere tid, næsten lige så god som Preben Torp Jacobsens bøger.
Andre bøger af samme forfatter:
 
Kommentarer fra:
 
Tilgængelighed:
Kan ikke findes på de antikvariske søgesider.
Pris:
2-300,- Kr. Men pengene værd uanset prisen.