Binde beskrivelse for Brun mikro rørflue

Bindebeskrivelse for Brun mikro rørflue

Brun mikro rørflue

 
Sommerflue til Skjern Å

Materialer anvendt til denne flue.

  • 2 mm plastic rør

  • Brun polar ræv

  • Brun hønehackle

  • Brun dubbing

  • Conehead, small, sort

 


Mønster

 
Rør                         Ø 2mm klar plastic rør

Krop                       Brun dubbing

Fronthackle            Brun høne hackle

Vinge                     Brun polar ræv hale

Conehead               Small, sort

Hvis man fisker denne type flue uden plasticslange som kroghold, skal der ikke smeltes en krave på bagenden af røret. I stedet trækkes lineknuden ind i røret og virker på denne måde som kroghold. Anbefales kun ved forfangsspidser ø 0,33-0,35 mm.

 

Et ø 2 mm rør ca. 25 mm langt sættes i rørstikket.

 

Tråden fastgøres 5 mm fra rørets bagende

 

Tråden tørnes 10 mm frem

 

Tråden dubbes og der lægges to lag på

 

Hønehacklet bindes ind i spidsen. Hackel spidsen vippes bagover og sikres med tråden. Hackelspidsen klippes af

 

Her Bindes vingen ind. Hår spidserne skal have en længde ca. 15 mm længere end røret, når de er bukket bagover

 

Bunden af hårene klippes af

 

Hacklet tørnes to-tre gange

 

Fronthacklet er tørnet og overskuddet er klippet af

 

Bindetråden sikres under vingen og klippes af hvorefter der limes med en enkelt dråbe lim

 

Her ser man limen foran vingeroden

 

Conehead skubbes ind og limes fast

 

Her er røret klippet af, der skal være ca. 1 mm rør tilbage foran coneheadet. Der skal nu smeltes en krave på røret. Lad nålen sidde i røret, men med spidsen indenfor røret. Hold spidsen op mod en lighter-flamme, smelt en krave og skub enden af nålen ud gennem forenden

 

Fluen er færdig og er klar til brug.

© Må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse, undtagen til privat brug. Må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.