Binde beskrivelse for Oliven mikro rørflue

Bindebeskrivelse for Oliven mikro rørflue

Oliven mikro rørflue

 
Sommerflue til Skjern Å

Materialer anvendt til denne flue.

  • 2 mm plastic rør

  • Oliven polar ræv

  • Oliven hønehackle

  • Oliven dubbing

  • Conehead, small, guld

 


Mønster

 
Rør                         Ø 2mm klar plastic rør

Krop                       Oliven dubbing

Fronthackle            Oliven høne hackle

Vinge                     Oliven polar ræv hale

Conehead               Small, guld

Hvis man fisker denne type flue uden plasticslange som kroghold, skal der ikke smeltes en krave på bagenden af røret. I stedet trækkes lineknuden ind i røret og virker på denne måde som kroghold. Anbefales kun ved forfangsspidser ø 0,33-0,35 mm.

 

Et ø 2 mm rør ca. 25 mm langt sættes i rørstikket.

 

Tråden fastgøres 5 mm fra rørets bagende

 

Tråden tørnes 10 mm frem

 

Bindetråden dubbes

 

Kroppen dannes (det underste lag)

 

Endnu et lag dubbing lægges på og tråden er fremme ved udgangspunktet

 

Hønehacklet bindes ind i spidsen

 

Hackel spidsen vippes bagover og sikres med tråden. Hackelspidsen klippes af

 

Her Bindes vingen ind. Hår spidserne skal have en længde ca. 15 mm længere end røret, når de er bukket bagover

 

Bunden af hårene klippes af

 

Fronthacklet dobles

 

Hacklet tørnes to gange

 

Fronthacklet er tørnet og overskuddet er klippet af

 

Bindetråden sikres under vingen og klippes af

 

Et conehead skubbes ind og trykker kroppen sammen, om muligt

 

Coneheadet flyttes og der påføres lim på tråden, på undersiden. Spar på limen, ellers ødelægges vingen og hacklet

 

Her er påført en dråbe lim og coneheadet kan skubbes på plads

 

Her er tingene på plads. Bemærk at nålen er vendt, således at man kan trykke coneheadet imod hacklet

 

Her er røret klippet af, der skal være ca. 1 mm rør tilbage foran coneheadet. Der skal nu smeltes en krave på røret. Lad nålen sidde i røret, men med spidsen indenfor røret. Hold spidsen op mod en lighter-flamme, smelt en krave og skub enden af nålen ud gennem forenden

 

Fluen er færdig og er klar til brug.

© Må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse, undtagen til privat brug. Må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.